Kje najti kakovosten PLC programiranje tečaj, na katerem bi pridobili praktično znanje s tega področja in se naučili izdelati krmilne logike različnih procesov? To vam omogoča Siemensova šola SITRAIN v sodelovanju s slovenskim podjetjem Dankon, ki nudita program različnih izobraževanj za vse, ki bi se radi naučili uporabe krmilnikov. Začetna izobraževanja so namenjena tistim, ki s tega področja še nimajo znanja, nadaljevalna izobraževanja pa izboljšanju in nadgradnji znanja s področja krmiljenja.

Rokovanje s krmilnikom Simatic S7 in drugo opremo

Prav stvar, ki se jo je za delo na področju avtomatizacije treba naučiti, je rokovanje s krmilnikom Simatic S7. Gre za osnovni krmilnik, ki se pogosto uporablja pri takšnem delu, zato tudi PLC programiranje tečaj poteka na njem. Vsi, ki se udeležijo izobraževanja, se na njem seznanijo z vso potrebno opremo in programi ter izvedejo tudi nekaj praktičnih vaj. Izobraževanja tako omogočajo, da se udeleženci seznanijo z naslednjo opremo in programskimi ter drugimi orodji:

  • krmilnik Simatic S7-1500 CPU,
  • Profinet enota ET200sp,
  • prikazovalnik Comfort TP700,
  • frekvenčni regulator Profinet Sinamic G120,
  • inženirsko orodje TIA Portal,
  • Simatic WinCC.

Praktične vaje so zelo pomembne

PLC programiranje tečaj obsega tudi zelo veliko praktičnih vaj. Slednje so zelo pomembne, zato se organizatorji takšnih izobraževanj trudijo, da jih je čim več, tako da lahko udeleženci pobliže spoznajo krmiljenje tudi iz čisto praktičnega vidika. Velikokrat se ravno pri praktičnih vajah pojavijo različna vprašanja udeležencev, na katera predavatelj podrobno odgovori oziroma udeležencem pomaga, da se na podlagi znanja, ki so ga pridobili na izobraževanju, sami dokopljejo do odgovora in rešijo težavo, s katero se soočijo pri vaji. Tako predavatelji udeležence najbolje pripravijo na delo v praksi, pri katerem je treba težave znati sproti reševati, biti iznajdljiv ter znati razmisliti, kako premagati nek problem. S praktičnimi vajami tako udeleženci dobijo dragocene izkušnje, ki jim bodo pri samostojnem opravljanju dela še kako koristile.

Komu je namenjen PLC programiranje tečaj?

Osnovni PLC programiranje tečaj je namenjen vsem začetnikom na področju krmiljenja. Zasnovan je tako, da bodo na njem programerji dobili vse potrebno osnovno znanje s tega področja ter se naučili uporabe krmilnikov ter druge opreme in razvojnega okolja Tia Portal, preko katerega poteka krmiljenje.

Po končanem izobraževanju bodo znali sami pripraviti delovno okolje in ga ustrezno nastaviti, naučili pa se bodo tudi uporabljati različne programske ter podatkovne bloke in tabele TAG. Udeleženci se na izobraževanju seznanijo tudi z naslavljanjem globalnih vhodnih in izhodnih spremenljiv ter spremenljivk v bitnem pomnilniku, na koncu pa so sposobni strukturiranega načina programiranja in kreiranja parametričnih programskih blokov.

Ob enem se seznanijo tudi z uporabo programa WINCC V13 in orodja Startdrive V13 ter uporabo frekvenčnega regulatorja Profinet G120 za hitro testiranje pogona. Na tak način v petih dneh dobijo vse potrebno osnovno oziroma temeljno znanje s tega področja. Če želijo svoje znanje še nadgraditi, pa so jim na razpolago tudi različni nadaljevani tečaji, zasnovani prav v ta namen. Slednji so namenjeni tudi tistim programerjem, ki že imajo znanje s tega področja, a bi tega želeli še izboljšati in se naučiti tudi krmiljenja bolj zahtevnih procesov.