Davčno nevtralni prenos podjetja omogoča prenašanje lastništva podjetja na družinskega člana brez plačila dodatnih davkov. Da, če se lastništvo podjetja prenese med družinskimi člani, pri prenosu ni treba plačati davka! Tak prenos je mogoče opraviti med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema, pa tudi med starši in otroci. Torej je to možno izvesti v primeru, če se podjetje prenese na enega od družinskih članov, pri čemer je nanj možno prenesti podjetje le delno (torej le določen lastniški delež) ali pa se ga prenese v celoti. Pomembno je predvsem, da prevzemnik podjetja nadaljuje z opravljanjem dejavnosti in izpolnjuje tudi vse ostale zakonske obveznosti ter pogoje.

Kaj določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)?

Davčno nevtralni prenos podjetja ureja 72. člen Zakona o gospodarskih družbah (gre za člena 72.a in 72.b). Omenjeni zakon natančno določa, pod kakšnimi pogoji lahko poteka takšen prenos in v katerih primerih zanj prevzemniku ni treba plačati davka. Opredeljeno je tudi, v katerih primerih je takšna transakcija sploh možna in kateri družinski člani lahko pod temi pogoji (in brez plačila dodatnega davka) postanejo prevzemniki podjetja. Dodatno pa z davčnega vidika vse skupaj ureja še 51. člen Zakona o dohodnini, zato si je pametno prebrati tudi tega.

Kakšni so pogoji za davčno nevtralni prenos podjetja?

Pogoji, ki določajo davčno nevtralni prenos podjetja, so natančno opredeljeni v zakonodaji. Lastništvo podjetja je možno brez plačila davka prenesti pod naslednjimi pogoji:

 • Kadar gre za prenos celotnega podjetja na ZGOLJ ENEGA družinskega člana (recimo z očeta na sina, z moža na ženo, s partnerja na njegovo zunajzakonsko partnerico ipd.).
 • Kadar tudi po prenosu prevzemnik še naprej nadaljuje s poslovanjem in opravljanjem dejavnosti.
 • Kadar je bila vrednost podjetja na dan prenosa ustrezno ovrednotena (tako prevzeta sredstva kot obveznosti, kar je treba tudi izkazati z različnimi dokumenti in listinami).
 • Kadar po prenosu lastništva prevzemnik še 5 let opravlja dejavnost podjetja.

Je res možen prenos podjetja brez plačila davkov?

Če vas skrbi, koliko davka bo treba plačati ob prenosu podjetja na kakšnega od članov vaše družine, vam za to res ni treba skrbeti. Kot rečeno, je namreč prenos podjetja v Sloveniji med družinskimi člani oziroma kadar do njega pride zaradi upokojitve, trajne nezmožnosti za delo ali smrti, možno opraviti tudi brez plačila davkov.

Seveda pa je zelo pomembno, kako je celoten postopek izpeljan, saj se v nasprotnem primeru hitro lahko kaj zaplete. Žal primeri, ko se je kaj zapletlo, niso tako zelo redki, zato je treba lastništvo podjetja ter njegovo premoženje najprej natančno preučiti, šele nato pa delati naslednje korake. Treba je izpolniti tudi vse zgoraj naštete pogoje, predvsem pa celoten proces prenašanja lastništva preudarno načrtovati. Pri tem pa vam lahko svetujejo tudi pri Most inštitutu. Pomagajo vam:

 • da bo vse skupaj potekalo veliko hitreje,
 • da bo za vas vse skupaj bolj enostavno,
 • da boste imeli ob sebi svetovalca, ki bo lahko v vsakem trenutku odgovoril na vsa vaša vprašanja, vam kaj pojasnil ali vam pomagal pri pravilnem ukrepanju,
 • da boste bolje informirani o vseh vidikih takšnega postopka,
 • da bo postopek za vas davčno ugodnejši,
 • da vam bo vnaprej jasno, koliko davka boste morali plačati,
 • da se boste uspešno izognili vsem morebitnim pastem in težavam.