Katerega pisca izbrati za pisanje besedil? Komu zaupati to nalogo in na kaj paziti pri izbiri? Reference in izkušnje so vsekakor zelo pomembne, enako pomembno pa je, da pisec svoje delo opravi v predvidenem roku, hitro in učinkovito, predvsem pa kakovostno in tako, da boste zadovoljni s končnim izdelkom. Zato je pametno izbrati profesionalnega pisca, ki vam bo na podlagi vaših zahtev znal napisati besedilo, kakršnega potrebujete.

Kakšno besedilo potrebujete?

Vsaka vrsta besedila ima svoje specifike. Besedila so si namreč med seboj različna: lahko gre za novice, objave na Facebooku, različne članke, oglas, slogan, SEO članek, PR tekst itd. V kolikor potrebujete recimo SEO članek, bo moral pisec poznati tudi pravila SEO optimizacije, če gre za marketinško besedilo, pa mora imeti pisec tudi nekaj znanja o marketingu, o tem, kako se nagovarja stranke, katere besede in besedne zveze poudariti in podobno. Spet druge vrste besedila pa imajo spet svoje značilnosti, zato je smiselno pisca izbrati tudi glede na to, kakšno besedilo sploh potrebujete. Dobro je, če ima izbrani pisec s takšnimi besedili čim več izkušenj.

Pisanje besedil o različnih temah

Poleg tega pa je pomembna tudi tematika besedil, ki jih potrebujete. Če gre za pisanje besedil o splošnih temah, bo najbrž priprave takšnih tekstov zmožna večina piscev. Pri bolj specifičnih ali strokovnih temah pa je dobro piscu pripraviti gradivo, ki mu je lahko v pomoč pri delu. To so lahko povezave na relevantne spletne strani, alineje z bistvenimi informacijami ali kakšno drugo gradivo, v katerem je predstavljena tematika, o kateri bo tekla beseda. V primeru, da gre za zelo strokovno tematiko, je pametno, da na koncu tekst preveri še strokovnjak.

Za kakovostno napisana besedila poskrbi: www.spletnopero.si

Najpomembnejše pa je, da izbrani pisec obvlada svoje delo – da zna napisati berljivo besedilo in ga logično strukturirati ter zasnovati tako, da bo čim bolj zanimivo za bralce. Seveda pa mora končni izdelek ustrezati tudi namenu ter biti tako po vsebini kot po obliki čim bolj kakovosten. Za še boljši končni izdelek poskrbi lektoriranje, ki je skorajda nujno, saj lektor še enkrat preveri tekst in ga podrobno pregleda, zaradi česar v njem ne bo nobenih napak.