Mikrotik

Dostop do nastavitev

Za začetek si poglejmo, kako dostopamo do nastavitev Mikrotik opreme.

Do sistema RouterOS se lahko dostopa preko omrežja (preko spletnega vmesnega Webfig, preko namenskega programa Winbox, preko SSH storitve) ali preko serijskega vmesnika po standardu TIA 232 (RS 232), če sistem premore takšen način povezovanja. Program Winbox se lahko za Windows operacijske sisteme prenese iz spletne strani Mikrotik.

Najprej si bomo pogledali način dostopa do sistema preko spletnega vmesnega. V ta namen moramo povezati Routerboard in naš računalnik z mrežnim kablom (tipično vzamemo UTP kabel z RJ45 kontakti). Če je na voljo več vtičnic, je potrebno kabel vtakniti v vtičnico, ki pripada oznaki LAN. Za več podatkov se pogleda v navodila naprave.

Dostop do nastavitev preko spletnega vmesnika

Ker privzeta oziroma začetna nastavitev nekaterih Mikrotik sistemov ne vključuje DHCP strežnika za dodeljevanje IP naslovov, si je potrebno ročno nastaviti IP naslov. Ta mora biti iz omrežja 192.168.88.0/24. V operacijskem sistemu Linux si primeren IP naslov za Ethernet vmesnik nastavimo kot sledeče.

$ sudo ip addr add 192.168.88.100/24 dev eth0

V ostalih Mikrotik sistemih, kjer je blizu ali poleg vtičnice oznaka LAN, se IP naslov dodeli samodejno.

Ko je IP naslov določen lahko, preverimo dosegljivost Mikrotik naprave, ki se nahaja na naslovu 192.168.88.1.

$ ping -c 3 192.168.88.1

Zatem lahko zaženemo spletni brskalnik in vpišemo naslov http://192.168.88.1/, nakar se nam prikaže sledeče prijavno okno, pri katerem pritisnemo Login, saj gesla privzeto ni.

Mikrotik Webfig login window

Nastavitev gesla

Prva stvar, ki jo naredimo po vstopu v sistem z začetnimi nastavitvami, je nastavitev gesla. Najprej moramo dobiti seznam vseh uporabnikov, kar je dostopno s klikom na System in nato še na Users.

Mikrotik Webfig users

Začetna namestitev ima le enega uporabnika: admin. Geslo za uporabnika nastavimo in podatke o uporabniku dobimo ob kliku na vrstico. Odpre se nam sledeče okno.

Mikrotik Webfig user 1

Tu kliknemo na gumb Password..., ki nam odpre novo okno.

Mikrotik Webfig user change password

V oba polja vpišemo željeno geslo ter zaključimo s pritiskom na OK.

Dostop do nastavitev preko Webbox vmesnika

Dostop do nastavitev preko TIA 232

Za dostop preko serijskega vmesnika moramo povezati Routerboard in računalnik s t.i. null–modem kablom. Na računalniku zaženemo konzolo, kjer izberemo bitno hitrost serijskega vmesnika 19200 bps.