Konzola

Ukazi

Tu je zbranih nekaj osnovnih in pogostih ukazov pri delu.

ls

Ukaz ls izpiše vsebino trenutne mape (ali izbrane mape). S stikalom -l za vsako datoteko in mapo v dani mapi vrne dodatne podatke o vsebini: dovoljenja, lastnika, lastniško skupino, velikost, datum in uro zadnjega urejanja. S stikalom -a izpiše tudi datoteke, ki se začno s piko ..

cat

Ukaz cat je eden izmed za razumevanje lažjih ukazov, saj samo izpiše vsebino ene ali večih datotek. Splošna uporaba je enaka cat datoteka1 datoteka2 .... Ko se to izvede se na zaslonu izpiše vsebina datotek datoteka1, datoteka2 in vseh datotek, ki so naštete v nadaljevanju.

cd

Uporaba cd spremeni trenutno mapo z mapo, ki je podana za ukazom. Navedena mapa je lahko v relativni (npr. cd openway ) ali absolutni (npr. cd /var/www/openway) obliki.

cp

pwd

Ukaz pwd izpiše trenutno delovno mapo.

mkdir

Nove mape se ustvarja z mkdir, npr. mkdir slike bo ustvaril mapo slike v trenutni delovni mapi.

rmdir

Ta ukaz izbriše mapo. Pred brisanjem mora biti mapa prazna, sicer javi napako.

wget