Konzola

Ukazi

Tu je zbranih nekaj osnovnih in pogostih ukazov pri delu.

ls

Ukaz ls izpiše vsebino trenutne mape (ali izbrane mape). S stikalom -l za vsako datoteko in mapo v dani mapi vrne dodatne podatke o vsebini: dovoljenja, lastnika, lastniško skupino, velikost, datum in uro zadnjega urejanja. S stikalom -a izpiše tudi datoteke, ki se začno s piko ..

cd

Uporaba cd spremeni trenutno mapo z mapo, ki je podana za ukazom. Navedena mapa je lahko v relativni (npr. cd openway ) ali absolutni (npr. cd /var/www/openway) obliki.

pwd

Ukaz pwd izpiše trenutno delovno mapo.

mkdir

Nove mape se ustvarja z mkdir, npr. mkdir slike bo ustvaril mapo slike v trenutni delovni mapi.

rmdir