Linux

Tiskanje v sistemu Linux

Trenutni, moderni in primerni način za tiskanje v sistemu Linux, se poslužuje sistema CUPS (Common Unix Printing System), katerega najdemo tudi na opracijskem sistemu podjetja Apple.

Podpora tiskalnikom je mešana, obstajajo tiskalniki z odlično podporo kot tudi tiskalniki, s kateremi v sistemu Linux ne bo mogoče tiskati.

CUPS

Sistem tiskanja se namesti z ukazom apt-get install -y cups.

Po namestitvi se uporabniški vmesnik tiskanja, kjer se dodajaja, odstranjuje tiskalniške naprave ter nadzira opravila nahaja na naslovu http://localhost:631/.

Priročen je tudi program system-config-printer, ki predstavlja uporabniški vmesnik, kot smo ga navajeni na drugih sistemih. Program se namesti z ukazom apt-get install -y system-config-printer.

CUPS je sestavljen iz dveh delov; ozadja in ospredja. Ozadja so namenjena izmenjavi podatkov (s tiskalnikom ali tiskalniškim strežnikom) ter jih je možno izpisati z ukazom lpinfo -v.