Programi

Kicad - načrtovanje elektronskih vezij in tiskanih vezij

Kicad predstavlja orodje za načrtovanje električnih vezij. Poleg tega omogoča tudi načrtovanje tiskanega vezja in orodje za ogled vezja v prostoru. Orodje za svojo delo ne pretrebuje licenc ter deluje na več operacijskih sistemih.

Namestitev

Namestitvena datoteka za operacijski sistem Windows (tako za x86 kot tudi za x64) se nahaja na naslovu http://kicad-pcb.org/download/windows/.

Ker uradno paketno skladišče operacijskega sistema Linux in njegove nadgradnje Debian Jessie ponuja starejšo, manj podprto različico programa, je potrebno pakete namestiti bodisi iz paketnega skladišča za jessie-backports bodisi iz paketnega skladišča novejše nadgradnje (stretch, sid …), vendar tedaj tvegamo zmožnost združitev.

Namestitev iz paketnega skladišča

Kot že omenjeno, Debian Jessie ponuja starejšo različico, vendar lahko na preprosti način dosežemo namestitev novejše različice iz paketnega skladišča za jessie-backports.

echo "APT::Default-Release \"jessie\";" >/etc/apt/apt.conf.d/05default
echo "deb http://ftp.at.debian.org/debian jessie-backports main" >/etc/apt/sources.list.d/jessie-backports.list
echo -e "Package: kicad kicad-common\nPin: release jessie-backports\nPin-Priority: 1000" >/etc/apt/preferences.d/10kicad

Prvi ukaz nastavi privzeto skladišče, drugi doda povezavo do paketnega skladišča za jessie-backports in tretji ukaz poskrbi za prednost paketa kicad. Nadaljujemo, kot ponavadi, z namestitvijo paketa kicad.

apt-get update
apt-get install -y kicad

Če tudi na Debian Stretch želimo imeti novejšo različico lahko dodamo paketno skladišče za stretch-backports.

echo "APT::Default-Release \"stretch\";" >/etc/apt/apt.conf.d/05default
echo "deb http://ftp.at.debian.org/debian stretch-backports main" >/etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list
echo -e "Package: kicad kicad-common\nPin: release stretch-backports\nPin-Priority: 1000" >/etc/apt/preferences.d/10kicad

Ročna namestitev iz paketnega skladišča

Zgornji postopek lahko izvršimo tudi ročno.

Ko na spletni strani paketnega skladišča najdemo ustrezen .deb paket za našo procesorsko arhitekturo, ga prenesemo k sebi.

wget -O kicad.deb http://ftp.at.debian.org/debian/pool/main/k/kicad/kicad_4.0.5+dfsg1-4~bpo8+1_amd64.deb

Enako storimo tudi za paket kicad-common.

wget -O kicad-common.deb http://ftp.at.debian.org/debian/pool/main/k/kicad/kicad-common_4.0.5+dfsg1-4~bpo8+1_amd64.deb

Ker je paket kicad odvisen od paketa kicad-common, je najprej potrebno v skrbniškem načinu namestiti paket kicad-common.

dpkg -i kicad-common.deb

Nadalje je potrebno zadovoljiti še njegovim preostalim potrebam, še posebaj po libboost knjižnicah za C++, podporo okolju GTK v programskem jeziku Python ter podporo za OpenGL.

LIBBOOST=`dpkg -I kicad.deb | grep Depends | tr "," "\n" | sed -e 's/^[ \t]*//' | cut -d" " -f1 | grep libboost | tr "\n" " "`
apt-get install -y `echo $LIBBOOST`
apt-get install -y python-wxversion python-wxgtk3.0 libglew1.10 libglu1-mesa

Sedaj lahko končno namestimo kicad.

dpkg -i kicad.deb

Urejevalnik električnih shem Eeschema

izgled urejevalnika Eeschema

3D prikaz

Nekateri 3D modeli