IPv6

IPv6 naslovi

Naslovni prostor IPv6 je 128 biten oziroma omogoča več kot 3.4 · 1038 naslovov.

Zapis vsakega naslova je razdeljen v osem skupin, kjer vsaka skupina vsebuje po 16 bitov, zapisanih v šestnajstiškem sistemu. Skupine so ločene z dvopičjem (colon–hexadecimal notation). Sledi primer takšnega zapisa naslova.

2001:0DB8:0000:0000:0400:0000:DEED:0002

Ker je takšen zapis dolg, se ga ob upoštevanju dveh pravil lahko zapiše tudi krajše. Iz skupine se lahko odstranijo vse vodilne ničle, vendar mora ničla na zadnjem mestu ostati, ter zaporedne skupine samih ničel se lahko le enkrat zamenja z dvema dvopičjema, zato lahko zgornji naslov skrajšamo.

2001:DB8::400:0:DEED:2

Naslovni prostor IPv6 je razdeljen na naslednje dele in naslavljanje temelji na principu CIDR: [naslov] / [maska].

Naslovi link-local

Vsaka naprava ima svoj LL naslov iz omrežja fe80::/10, ki ji omogoča izmenjavo podatkov s sosedi na isti povezavi. Ta naslov je sestavljen iz vodilnega člena fe80, vmesnih 48 ničelnih bitov ter končnega člena, ki predstavlja spremenjen identifikator vmesnika (EUI-64), ki se v večini primerov izpelje iz MAC naslova omrežnega vmesnika.