Programski jezik Go

Uvod v Go

V tem poglavju bomo spoznali osnove jezika Go, ki se ga imenuje tudi golang.

Jezik Go je bil razvit v zadnjih desetih letih in je zelo podoben jeziku C, saj pozna tipe, kazalce, funkcije, se prevaja, vendar pozna tudi objekte in je primeren za tiste, ki se jim ne ljubi ukvarjati z dodeljevanjem in sproščanjem pomnilnika.

[v nastajanju, do tedaj pa sem]