Mozilla Firefox

Nastavitve za zasebnost, zgodovino brskanja in sledenje

Ta kratek članek opisuje, kako nastaviti brskalnik Mozilla Firefox, da bo ta zagotavljal dostojno zasebnost med obiskovanjem spletnih strani, in je razdeljen na dva poglavja: osnovnega in naprednega.

Osnovno poglavje se dotika panoja Zasebnost, s katerim lahko

Osnovne nastavitve

Do panoja Zasebnost lahko pridemo preko menija Meni > Nastavitve ali z vpisom about:preferences#privacy v naslovno vrstico.

pano Zasebnost

Sledenje

Uporaba zaščite pred sledenjem v zasebnih oknih pomeni, da bo med brskanjem v zasebnem oknu brskalnik Firefox onemogočil spletnim stranem dostop do določenih domen in do določenih spletnih mest, ki nameravajo slediti uporabniku. Seznam domen in spletnih mest je vnaprej določen in se ga lahko izbere s klikom na „Zamenjaj seznam za zavračanje.“ Upravljate lahko tudi nastavitve možnosti "Brez sledenja" (Do not track). Možnost „Brez sledenja“ je privzeto izklopljena, razen v zasebnem brskanju, kjer je brezpogojno vklopljena. Ker je upoštevanje te nastavitve s strani obiskovane spletne strani prostovoljna – strani je niso dolžne upoštevati – vklop te možnosti praviloma (skoraj vedno) ne zagotavlja večje zasebnosti.

Priporoča se vklop zaščite pred sledenjem v zasebnih oknih ter izbira stroge zaščite seznama za zavračanje.

Zgodovina

Te nastavitve določijo, kako naj Firefox shranjuje podatke o vašem brskanju: kaj ste iskali, katere spletne strani ste obiskovali in kdaj, kaj ste vnesli v obrazce. Na voljo so tri možnosti: shranjevanje zgodovine, ne shranjevanje zgodovine in uporaba prilagojenih nastavitev.

Če Firefox shranjuje zgodovino, bo izdeloval seznam strani, ki ste jih obiskali; seznam datotek, katere ste prenesli; shranjeval besedilo, ki ste ga kamorkoli vnesli (tudi v iskalna polja) ter dopuščal vse piškotke in jih hranil do njihovega roka uporabe. Če želite počistiti to zgodovino, izberite „počistiti nedavno zgodovino“, kjer lahko določite. koliko (v časovnih enotah) naj zbriše. Če želite izbrisati piškotke, izberite „odstraniti posamezne piškotke.“

Če Firefox ne shranjuje zgodovine, potem ne bo počel ničesar od zgoraj navedenega in bo izbrisal vse piškotke, ko boste zapustili brkalnik. Ta način je enakovreden načinu zasebnega brskanja.

Pri uporabi prilagojenih nastavitev, lahko sami določimo, kaj se bo beležilo in ne, in omejimo piškotke glede na njihov izvor in domeno.

Odsvetuje se sprejemanje piškotkov tretjih strani, saj se praviloma uporabljajo za sledenje. Prav tako se svetuje, da se onemogoči piškotke na straneh, ki jih imamo za privzete ali jih pogosto obiskujemo, če na straneh ne koristimo sistema prijave.

izjeme piškotkov

Vrstica z naslovom

Vrstica z naslovom (tudi naslovna vrstica) je vnosno polje z naslovom spletne strani. To polje med vnašanjem lahko predlaga rezultate glede na našo zgodovino, naše zaznamke in trenutno odprte zavihke brskanja. S klikom na „Spremeni nastavitve predlogov iskanja“ lahko izklopimo predloge, ki se nam odpirajo še preden smo v vrstico uspeli vnesti celotno iskalno poizvedbo.

Ker brskalnik pri predlogih iskanja pošilja podatke izbranemu iskalniku, se svetuje predloge iskanja izklopiti.

Napredne nastavitve

Te nastavitve niso dostopne preko namenskega uporabniškega vmesnika, zato je za dostop do njih postrebno obiskati posebno stran, do katere pridemo z vnosom naslova about:config v naslovno vrstico.

Predpomnilnik

Predpomnilnik v brskalniku predstavlja hrambo najpogosteje uporabljenih datotek z idejo hitrejšega nalaganja, vendar, ker se nekateri načini sledenja opirajo na to zmožnost, se svetuje predpomnilnik izklopiti, tako da nastavimo naslednje 4 nastavitve na false.

browser.cache.disk.enable 
browser.cache.memory.enable
browser.cache.offline.enable
browser.cache.disk.smart_size.enabled

Telemetrija

Če se ne želi pošiljanja podatkov o našem sistemu ob sestutju brskalnika, postavimo datareporting.healthreport.uploadEnabled na false.

Uhajanje podatkov

Možnost geo.enabled omogoča splenim stranem pridobitev informacije o našem nahajališču.

Ker brskalnik med brskanjem spletnim stranem sporoča, iz katere spletne strani smo na stran prišli, lahko z nastavitvijo network.http.referer.trimmingPolicy na 2, te podatke delno skrijemo, in sicer stranem damo vedeti le domeno, iz katere smo prišli.

Nastavitev network.http.sendSecureXSiteReferrer odloča, če brskalnik sporoči spletni strani nedavno obiskano stran, kadar prehajamo iz strani, katera podpira https, na stran, ki prav tako podpira https.

Nekatere postopki oziroma možnosti spletnih bank zaradi zgornje spremembe ne bodo več delovale.

WebRTC

Za nenadzorovano uhajanje podatkov je mogoče zlorabiti tudi WebRTC element, zato se podporo zanj izklopi z nastavitvijo media.peerconnection.enabled na false. Nadalje se lahko naredi tudi.

media.peerconnection.turn.disable = true

Preverjanje škodljivkosti

Ker brskalnik pri preverjanju škodljivosti spletnih strani pošilja naslove strani, ki jih želimo obiskovati, tretjim osebam, je priporočljivo izklopiti naslednje možnosti.

browser.safebrowsing.downloads.enabled
browser.safebrowsing.enabled
browser.safebrowsing.malware.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.safebrowsing.enabled
services.sync.prefs.sync.browser.safebrowsing.malware.enabled

Informacijo o obiskanosti določene strani je možno dobiti tudi iz „barve“ povezave na strani. Obarvanost obiskanih povezav določa možnost layout.css.visited_links_enabled.