Okolja

Docker

Če imamo v imeniku ~/uploader datoteko Dockerfile lahko zgradimo sliko z imenom uploader.

docker build -t uploader ~/uploader/