Programi

Codelite

Codelite je prosto programersko okolje za Linux in Windows, ki podpira programske jezike C, C++, PHP in Javascript (node.js).

Namestitev

Programersko okolje je na voljo tako za Linux kot za Windows operacijske sisteme. Prenos je mogoč iz spletnega mesta downloads.codelite.org.

Namestitev v okolju Linux

V skrbniškem načinu je najprej potrebno sprejeti ključe za podpisovanje in nato nadgraditi seznam paketov.

apt-key adv --fetch-keys http://repos.codelite.org/CodeLite.asc
echo "deb http://repos.codelite.org/debian/ jessie contrib" >/etc/apt/sources.list.d/codelite.list
apt-get update

Nato se lahko z ukazom apt-get install -y codelite namesti okolje Codelite.

Če nameravamo programirati v programskem jeziku C, potrebujemo namestiti še prevajalnik in razhroščevalnik: apt-get install -y gcc gdb make.

Pričetek

Pri prvem zagonu okolja se bo prikazal čarovnik, ki bo skušal poiskati nameščene razvojne verige.

Odpravljanje težav

Če se želi programirati izključno v jeziku C in se ne naloži prevajalnika za C++, se vaš program, spisan v jeziku C, zelo verjetno ne bo prevedel, temveč se bo pritožil z napako.

[...]
/bin/sh: 1: /usr/bin/g++: not found
[...]
make: *** [All] Error 2
====1 errors, 0 warnings====

Rešitvi sta vsaj dve. Pri prvi rešitvi namestimo prevajalnik za C++: apt-get install g++; pri drugi pa popravimo povezovalnik (linker) oziroma pot do izvršljive datoteke povezovalnika. Nastavitev povezovalnika najdemo v Settings > Build Settings..., kjer popravimo 4. vnos: Linker, da bo tam pisalo /usr/lib/gcc, kot prikazuje slika.

Codelite setting linker