Strojna oprema

AVR

Programiranje

Na sistemu Debian GNU/Linux je na voljo gcc za ARM, čigar se namesti z apt-get install gcc-avr. Za tem si je smiselno namestiti še avrdude za programiranje s programatorjem, standarna orodja binutils-avr, standardne knjižnice avr-libc ter za konec še make.

apt-get install avr-libc binutils-avr avrdude make

Če se kot programator uporablja USBASP, je potrebno uporabnikom računalnika dovoliti njegovo uporabo. To storimo tako, da dodamo udev pravilo in osvežimo bazo pravil.

echo 'ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", GROUP="users", MODE="0666"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/60-usbasp.rules
sudo udevadm control --reload-rules

Zunanje povezave