Strojna oprema

ARM

Procesorji arhitekture ARM so izjemno hitri (glede na porabo energije), po drugi strani pa počasni pri operacijah s plavajočo vejico, deljenjem in pomnilniškem dostopu do neporavnanih naslovov.

Procesorji se delijo v tri velike skupine Cortex A, Cortex R in Cortex M. Skupina A je namenjena poganjanju obsežnih (in obogatenih) operacijskih sistemov, skupina R reševanju računsko zahtevnejših nalog ter skupina M varčni porabi energije.

Cortex M

Ta skupina se nadalje deli na razrede M0, M0+, M1, M3, M4 in M7, ki se med seboj razlikujejo v zmogljivostih in podprtega nabora ukazov.

ARM Cortex-M0 je 32-biten RISC procesor, ki podpira ukazni nabor Thumb ter ponuja 16 32-bitnih registrov, označenih od r0 do r15, pri čemer so zadnji trije v uporabi kot kazalec na sklad, povezovalni register (link register) ter programski števec.

Na ARM procesorjih so ponavadi operacije s plavajočo vejico emulirane in od 50 do 300-krat počasnejše od analognih operacij na celih številih. Zaradi tega je priporočljivo, če ni nujno, da se jih ne uporablja oziroma se raje uporabi števila z neplavajočo vejico.

Pomnilnik

32-bitni ARM mikrokontroler ima 32-bitni naslovni prostor, pri čemer so ukazi poravnani na 16-bitne besede.

Programiranje

Razvojna veriga za ARM procesorje, temelječa na GCC, se nahaja na naslovu developer.arm.com. Zelo razširjeno je tudi programersko okolje Keil.