Strojna oprema

Arduino

Arduino postaja vse bolj razširjeno okolje za hiter razvoj prototipov ter programiranje elektronike domače izdelave. Zaradi svoje enostavnosti se vse bolj uveljavlja tudi v profesionalnih rešitvah.

Okolje Arduino je sestavljeno iz krmilnika in razvijalskega okolja. Krmilnik je sposoben delovati povsem samostojno, zato ni potrebno, da je povezan z računalnikom.

Krmilnik Arduino

Prvotne izvedbe krmilnikov, na primer Arduino Uno, temeljijo na mikrokontrolerju AVR, medtem ko so se v zadnjih letih pojavili tudi modeli, ki temeljijo na mikrokontrolerju z ARM arhitekturo (npr. Arduino Due).

Na krmilnik lahko priklopimo različne senzorje (na primer, senzor za temperaturo, vlago, razdaljo), stikala, motorčke, vmesnike za Ethernet, Wifi in Bluetooth, releje.

Količina dodatne opreme je odvisna od izvedbe krmilnika. Izvedbe se razlikujejo po številu podprtih vhodov in izhodov. Arduino Uno podpira 14 digitalnih vhodov oziroma izhodov ter 6 analognih vhodov. Arduino Mega 2560 podpira 54 digitalnih vhodov oziroma izhodov ter kar 16 analognih vhodov. Nekatere izhode je mogoče krmiliti tudi pulzno-širinsko.

Za posodobitev programske opreme oziroma za programiranje, krmilnik priklopimo na računalnik. Priključitev krmilnika je preprosta, saj ga priklopimo kar na običajna USB vrata. Preko teh vrat se tudi napaja, vendar je ob potratnejši dodatni opremi (na primer elektromotorji) obvezno potrebno priklopiti zunanji vir napajanja.

Arduino Uno

Krmilnik mora za delovanje biti priklopljen na vir napajanja, in sicer se lahko napaja preko USB vtičnice ali preko napajalne vtičnice, ki sprejema od 6 do 12 voltov enosmerne napetosti s sredinskim pozitivnim pinom. Napajanje s 5 volti preko napajalne vtičnice ne bo delovalo, saj je na ploščici nameščen regulator napetosti, ki povzroči malenkostni padec.

Na obrobu krmilnika sta nameščeni letvici (s pini), namenjeni priključitvi dodatnih elementov. Poleg letvice je napis, ki opisuje nalogo soležnega pina. GND pomeni ground in označuje pine z maso. 5V in 3.3V označuje pine, na katerih krmilnik ponuja napetosti 5 oziroma 3,3 voltov (glede na maso). Pini A0 do A5 predstavlja 6 analognih vhodov krmilnika, kamor lahko priklopimo potenciometre, LDR, termistorje ipd. Pini D0 do D13 predstavljajo 14 digitalnih vhodov oziroma izhodov. Vsakemu lahko določimo tip: vhod, izhod, in so namenjeni priključitvi svetlečih diod (LED), tipk, relejev (preko krmilnih tranzistorjev) ipd. Digitalni izhodi, ki imajo poleg še kačo ~ (ti so 3, 5, 6, 9, 10 in 11), ponujajo pulzno-širinsko modulacijo, s čimer lahko dosežemo tudi zatemnitev svetlečih diod. Na krmilniku je tudi svetleča dioda, ki jo krmilimo z digitalnim izhodom 13.

Razvijalsko okolje Arduino

Razvijalsko okolje Arduino IDE zgrajeno kot ovoj programskega jezika C++, ki uporabniku prinaša enostavne funkcije. Okolje je na voljo za operacijske sisteme Windows, Linux in Macintosh OS in ga je moč naložiti s spletne strani arduino.cc/Software.

Arduino IDE Arduino IDE

S pritiskom na Ctrl-, (vejica) se nam odpre okno z nastavitvami, v katerem lahko izberemo slovenski jezik. Po izbiri je potrebno razvijalsko okolje zapreti in ga ponovno zagnati.

Na dnu razvijalskega okolja je naveden krmilnik, za katerega pišemo kodo. Če imamo drug krmilnik, potem ga zamenjamo v menuju pod Tools > Board oziroma pod Orodja > Plošča.

Čeprav se v ozadju program prepiše prevede s prevajalnikom za C++, okolje pred uporabnikom skrije funkcijo main, ter mu ponudi funkciji setup in loop, med katerimi velja naslednja zveza.

void main(void)
{
  setup();

  while(1)
    loop();
}

Iz zveze sledi, da se funkcija setup izvede samo enkrat ob zagonu, nato pa se ponavlja izvajanje funkcije loop. Takšen vzorec je tipičen primer t.i. superloop zasnove.

Primeri

Z razvijalskim okoljem si (poleg urejevalnika in prevajalnika) namestimo tudi številne primere za Arduino. Najenostavnejši izmed vseh je Blink, ki ga najemo pod File > Examples > 01. Basics > Blink. Ko primer s klikom na kljukico prevedemo in s pritiskom na puščico naložimo na krmilnik, se ta resetira in požene program, ki poskrbi za utripanje LED (svetlobne diode) na digitalni nožici D13.